මීළඟ වසංගතයට එරෙහි ව සිදු විය යුතු ගෝලීය වයිරස දඩයම...


2015 වසරේ දී TED කතාවක්‌ කරමින් බිල් ගේට්‌ස්‌ මීළඟ වසංගතයට අප සූදානම් විය යුතු බව කියා සිටියේ ය. ඔහු ඒ කතාව කළේ බටහිර අප්‍රිකාවේ පැතිර ගිය ඉබෝලා වසංගතය ජීවිත දස දහසක්‌ බිලි ගැනීමෙන් අනතුරු ව යාන්තමින් මර්දනය කරගැනීමට හැකි ව තිබූ පසුබිමක ය. ඉබෝලා වසංගතය මීට වඩා අතිශය දරුණු ස්‌වරූපයක්‌ ගැනීමට හැකි ව තිබූ බවත්, එසේ නො වූයේ එය එතරම් ජනාකීර්ණ නො වන පරිසරයක පැතිර ගිය නිසාත්, වාතයෙන් බෝ වීම සිදු නො වූ නිසාත් බව පැවසූ ඔහු වැඩිදුරටත් පෙන්වා දුන්නේ එය හුදු වාසනාව නිසා සිදු වූවක්‌ බවයි.

එබැවින් තවත් මහා ජන සංහාරයක්‌ නො වීමට නම් කවදා හෝ කොතැන දී හෝ මීළඟ වසංගතය හිස ඔසවන විට එයට අප සූදානම් ව සිටිය යුතු බව අවධාරණය කළේ ය.

...

logo3.gif (702 bytes)

 
 


 

logo4.gif (427 bytes)

 


 

 

 

     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services