සඳේ ගසා වත් වැනසිය නොහැකි සෙමෙන් පා තබන්නා ටාර්ඩිග්‍රේඩ්...2019 වසරේ පෙබරවාරි මාසයේ 21 වැනි දා ස්‌පේස්‌ එක්‌ස්‌ සමාගමේ ෆැල්කන් නයින් රොකට්‌ටුව කේප් කැනවරල් තුඩුවෙන් ගුවන්ගත වුණා. ඒ ඉතා සුවිශේෂී භාණ්‌ඩ තොගයක්‌ රැගෙනයි. ඒ අතර වැදගත් ම දේ වූයේ ඊශ්‍රායලයේ නිෂ්පාදිත බෙයාර්ෂීට්‌ නම් කුඩා සඳ යානයයි. මුළු ලොවෙන් ම සඳට පා තබනු ලැබූ හතරවැනි රට බවට පත් වීමේ ඊශ්‍රායල් සිහිනය ද එහි ගැබ් ව තිබුණා. මේ යානය සාර්ථක ව සඳ වටා කක්ෂගත වූ අතර අවසානයේ සඳ මතට ගොඩබැසීමට උත්සාහ කරනු ලැබුවේ පසුගිය අප්‍රේල් මාසයේ දීයි. එහෙත් සියලු දෙනාගේ ම ප්‍රාර්ථනා බොඳ කරමින් චන්ද්‍ර පෘෂ්ඨයට මීටර් එක සිය පනහක්‌ පමණ දුර තිබිය දී එහි සබඳතා ඇනහිටි අතර එය සඳ මතට කඩා වැටුණු බව පසු ව තහවුරු වුණා.

...
 

logo3.gif (702 bytes)

 
 


 

logo4.gif (427 bytes)

     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services