විද්‍යා ප්‍රබන්ධයේ හා ෆැන්ටසියේ මායිම් බොද කරන Fantastic Beasts 2

යම් චිත්‍රපටයක්‌ කිසියම් නිශ්චිත ෂොනරයක්‌ යටතට වර්ග කිරීම ප්‍රායෝගික ව අනුචිත බව පශ්චාත්නූතන සිනමා විචාරකයන්ගේ මතයයි. එයට හේතුව වන්නේ බොහෝ විට චිත්‍රපටයක්‌ එක්‌ ෂොනරයක්‌ තුළ සිරගත කිරීම අපහසු වීමයි. නොවැම්බර් 16 වැනි දා ලොව පුරා සාමූහික තිරගත වීම් ඇරඹු Fantastic Beast - The Crimes Of Grindelwald චිත්‍රපටය සුප්‍රකට රොටන් ටොමැටෝස්‌ සිනමා ප්‍රභේදකරණ සේවාව මගින් වර්ගීකරණය කර ඇත්තේ Science Fiction and Fantacy යටතට ය. එනම් විද්‍යා ප්‍රබන්ධ හා ෆැන්ටසි ෂොනරයට ය. එහෙත් සුප්‍රකට සිනමා ඉතිහාසඥයකු වන ආචාර්ය ඡේ. රොසන්බවුම් පවසන්නේ මෙවැනි (හැරී පොටර් ආකාරයේ) චිත්‍රපට මගින් විද්‍යා ප්‍රබන්ධ ෂොනරයේ මෙන්ම ෆැන්ටසි ෂොනරයේ ද සීමා මායිම් බොද වන බවයි.

...
 

logo3.gif (702 bytes)

 

logo4.gif (427 bytes)

     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services