ආහාර නාස්‌තිය පිටුදකින්නේ කෙලෙස ද?

පසුගිය දිනක මම තරු පංති හෝටලයක පැවැති ප්‍රිය සම්භාෂණයකට සහභාගී වීමි. එය ක්‍ෂණිකව එම පරිශ්‍රයේ ම ආහාර පිළියෙල කොට එවෙලෙහි ම ලබා දෙන පිළිවෙළකට සැකසුණකි. එහි දී බොහෝ දෙනාගේ සිත්ගත් අංශයක්‌ වූයේ උණු උණුවේ පිළියෙල කොට දුන් ආප්ප ය. මේ ආප්ප සමග කෝපි ද දෙන ලදි. විශේෂත්වය වූයේ ආප්ප සමග කෝපි දීම නො ව ඒ ආප්ප සාම්ප්‍රදායික ආප්පවලට වඩා කුඩා වීම හා අතිශයින් රසවත් වීමයි. මෙසේ රසවත් ව ආප්ප හදන්නේ කෙසේ දැයි මා කෝකියාට ළං වී විමසූ මුත් ඔහු ඒ වට්‌ටෝරු රහස්‌ හෙළි කරන්නට කැමැති නො වී ය. කෙසේ වෙතත් ආප්ප කුඩාවට හදන්නේ ඇයි දැයි යන්නට ඔහු හේතු පැහැදිලි කළේ ය. එක්‌ හේතුවක්‌ නම් කුඩා වීම නිසා ලැබෙන ආකර්ෂණයයි. දෙවැන්න කුඩාවට සැදීම නිසා නාස්‌තිය අඩු වීමයි. විශාල ආප්ප ආහාරයට ගැනීමේ දී බොහෝ දෙනා මැද කොටසේ කැබැලි ඉතිරි කරති. මෙය මේ ලියන ලේඛකයා ද බොහෝ විට දැක ඇති දෙයකි. මැද මහතට හැදෙන ආප්පවල සමහර විට පිටි ගුලි ස්‌වභාවයක්‌ ඇති නිසා සමහරු ඒ කොටස්‌ ඉතිරි කරති. එහෙත් ආප්පය කුඩා වන විට එවැනි ලොකු මැද කොටසක්‌ නැත.

...
 

logo3.gif (702 bytes)

 

logo4.gif (427 bytes)

     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services