පොලිතින් දහනය කරන්නා සමූලඝාතකයෙකි!

පොලිඑතිලීන් හෝ පොලිතීන්, 1898 වර්ෂයේ දී 'හැන්ස්‌ වොන් පෙච්මන් (Hans Von Pechmann) නම් විද්‍යාඥයා විසින් අහඹු ලෙස සොයාගන්නා ලදද්දකි. මේ අපූර්ව සොයාගැනීම ඉතා ඉක්‌මනින් ජනතාව අතර ප්‍රචලිත විය. පොලිතීන් බෑගයේ සිට මහා පරිමාණ නිෂ්පාදන දක්‌වා පොලිඑතිලීන් යොදාගැනීම ව්‍යාප්ත වීමට වැඩි කාලයක්‌ ගත නො වී ය. වර්තමානය වන විට ලෝකයේ වාර්ෂික පොලිතීන් නිෂ්පාදනය ටොන් මිලියන 80ක්‌ පමණ වේ. මෙහි පවතින අසුන්දර ම සහ භයානක ම තත්ත්වය නම් පොලිතීන් දිරාපත් නො වීමයි. දිනෙන් දින එකතු වන පොලිතීන් සහ ප්ල ප්ලාස්‌ටික්‌ ද්‍රව්‍ය පෘථිවි තලය වසාගනිමින් ස්‌වභාවධර්මය පවා වෙනස්‌ කිරීමට සමත් ව ඇත. වර්ෂාපතන චක්‍ර වෙනස්‌ වීම, ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යැම වැනි ගෝලීය සාධකවලටත්, මිනිස්‌ සහ සත්ත්ව ජීවිතවලට ඝෘජු ව මත් පොලිතීන් මඟින් බලපෑම් සිදු කර ඇත. බොහොමයක්‌ රටවල එකතු වන පොලිතීන් සහ ප්ලාස්‌ටික්‌ අපද්‍රව්‍ය මුහුදට බැහැර කිරීම නිසා මේ වන විට සමුද්‍ර දූෂණය ඉතා ඉහළ මට්‌ටමකට පැමිණ ඇති අතර එමඟින් සාගර ජීවීන් හට ඝෘජු ව ම බලපෑම් සිදු වී ඇත. එහෙත් මේ ලිපිය තුළින් ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ බොහෝ විට මිනිසා ගේ නො දැනුවත්කමින් සිදු වන පොලිතීන් සහ ප්ලාස්‌ටික්‌ අක්‍රමවත් විනාශ කිරීමක්‌ වන පිළිස්‌සීම නිසා ජීවීන්ට සහ පරිසරයට සිදු වන බලපෑම සම්බන්ධව ය.

...
 

logo3.gif (702 bytes)

 

logo4.gif (427 bytes)

 
     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services