අපි නිදහස්‌ ද?

එය අහසින් වැටුණු නිදහසක්‌ නම් නො වේ. මෙරට නායකයන් ගේ හා වැසියන් ගේ දීර්ඝකාලීන ඉල්ලීමක ප්‍රතිඵලයක්‌ බව ඉතිහාසය හදාරන්නවුන්ට නම් නොරහසකි.

ශ්‍රී ලංකාවේ 70 වැනි නිදහස්‌ දිනය 2018 වර්ෂයේ පෙබරවාරි මස 4 වැනි දාට යෙදී ඇත. 1948 පෙබරවාරි මාසයේ ලංකාව බ්‍රිතාන්‍ය පාලනයෙන් නිදහස ලැබුවේ ඩොමීනියන් තත්ත්වයේ පාලනයක්‌ සහිත ව ය. එනම්, ඉන් පසු ව ද මෙරට රාජ්‍ය නායකයා වූයේ බ්‍රිතාන්‍යයේ රජු හෝ රැජන විය. ඔහු ගේ හෝ ඇය ගේ හෝ නියෝජිතයා වූයේ අග්‍රාණ්‌ඩුකාරවරයා ය. මේ තත්ත්වය වෙනස්‌ වී ශ්‍රී ලංකාව ජනරජයක්‌ බවට පත් වූයේ 1972 වර්ෂයේ මැයි මස 22 වැනි දින දී ය. ඇතැම් අයට අමතක ව ඇති එම සිදු වීම මෙරට නිදහස පූර්ණ වූ අවස්‌ථාව සේ සැලකිය හැකි ය.

...
 

logo3.gif (702 bytes)

 

logo4.gif (427 bytes)

     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services