නැනෝ තාක්‌ෂණය භාවිතයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ දී නිර්මාණය කළ බුහුටි ඇගලුම

ශ්‍රී ලංකා තරුණ විද්‍යාඥයන් ගේ ඇකඩමිය (SLAYS) මඟින් ජාතික විද්‍යා පදනම (NSF) සහ විද්‍යා, තාක්‌ෂණ හා නවෝත්පාදන සම්බන්ධීකරණ ලේකම් කාර්යාලය (COSTI ආයතනය) සමඟ එක්‌ ව සංවිධානය කළ 3MT තරගයේ (3 Minute Thesis Competition) අවසන් වටය සඳහා තේරුණු තරුණ විද්‍යාඥයන් ගේ පර්යේෂණ පිළිබඳ තොරතුරු මේ ලිපි පෙළ මඟින් ඉදිරිපත් කෙරෙයි.

වර්තමාන කාර්යබහුල ජීවන රටාව තුළ කුණු ගෑවෙන්නේ නැති, දුගඳ හමන්නේ නැති, සේදීමට අවශ්‍ය නො වන ඇඟලුම් භාවිත කිරීමට පුළුවන් නම් එය කෙතරම් පහසුවක්‌ ද? එම සිහිනය සැබෑ වන දිනය වැඩි ඈතක නො වෙයි. අද අප ශ්‍රී ලාංකීය පර්යේෂණ තුළින් ගෙනහැර දක්‌වන්නේ ශ්‍රී ලාංකික පර්යේෂකයන් කණ්‌ඩායමක්‌ නිර්මාණය කිරීමට සමත් වුණු එවන් බුහුටි ඇඟලුමක්‌ (Smart Garment) ගැනයි.

...
 

logo3.gif (702 bytes)

 

logo4.gif (427 bytes)

     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services