ක්‌ෂුද්‍ර නිදිමත පාලනයට දේශීය ශාකසාර යොදා නිපදවූ ටොෆියක්‌

ශ්‍රී ලංකා තරුණ විද්‍යාඥයන් ගේ ඇකඩමිය (SLAYS) මඟින් ජාතික විද්‍යා පදනම (NSF) සහ COSTI ආයතනය සමඟ එක්‌ ව සංවිධානය කළ 3MT තරගයේ (3 Minute Thesis Competition) අවසන් වටය සඳහා තේරුණු තරුණ විද්‍යාඥයන් ගේ පර්යේෂණ පිළිබඳ තොරතුරු මේ ලිපි පෙළ මඟින් ඉදිරිපත් කෙරෙයි.

පරිගණක තිරය දෙස දිගු වේලාවක්‌ බලා සිටීම, වාහනයක්‌ පදවාගෙන යැම වැනි ඒකාකාරී ක්‍රියාවන්වල නිරත වීමේ දී නිදිමත වී ඔබටත් නො දැනීම ඇස්‌ පිය වී තිබෙනවා ද? එසේ නම් ඔබත් ක්‌ෂුද්‍ර නිදිමත (Micro Sleepiness) හෙවත් කෙටි නින්දේ ගොදුරක්‌ බවට පත් වී තිබේ. මෙය දවස පුරා ඕනෑ ම වෙලාවක තත්පරයකින් කොටසක සිට තත්පර 30ක උපරිම කාල සීමාවක්‌ දක්‌වා ක්‌ෂණික ව ඇති විය හැකි ස්‌වාභාවික ජීව විද්‍යාත්මක සංසිද්ධියකි.

...
 

logo3.gif (702 bytes)

 

logo4.gif (427 bytes)

     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services