අන්තර්ජාල ප්‍රකාශ නයට ඇතුළත් නො වන මේ සතියේ මුද්‍රිත කලාපයෙන් පමණක්‌ කියවිය හැකි ලිපි :

* ඩිම්බ කෝෂ පිළි කා මර්දනයට නව ඔසුවක්‌ දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ
* තනතුරු නාමය අවභාවිතයට එරෙහි ව එංගලන්ත ශල්‍ය වෛද්‍යවරු සටනේ
* ප්ලූටෝට තවත් සඳක්‌
* ඉදිරි දශකය තුළ පිළිකාවලින් සිය යට 80ක්‌ සුව කළ හැකි බවට, ඩීඑන්ඒ ව්‍යqහය සොයාගත් ඡේම්ස්‌ වොට්‌සන් ගෙන් අනාවැකියක්‌
* ඩීසල්වල අතීත කථාව
* "දොරටුපාලයා" විද්‍යා ප්‍රබන්ධය (අනුවාදයකි).
* ඔලිගොසීන යුග යේ ක්‌ෂීරපායින් ගේ තොරතුරු
* විද්‍යාත්මක හේතු හා විද්‍යාඥ කියමන්
* ඉදිරි අවදානම් භාරගැනීමට බල පාන්නේ අනපේක්‌ ෂිත ජය හෝ පරාජයයි
* පරමාණුවක සෙව ණැල්ල ඡායාරූප ගත කෙරෙයි
* A/L Express පිටු 8ක විභාග අත්වැල
* Data Structures පරිගණක පාඩම් පෙළ

මුද්‍රිත කලාපයෙහි මිල රු. 25ක්‌ පමණයි.

 



වන නිරතුරු මඟ අනතුරු

පොලිස්‌ දත්ත අනුව ශ්‍රී ලංකාව තුළ රිය අනතුරු නිසා වසරකට මරණ 2000-2500 ක්‌ පමණ සිදු වේ. පසුගිය වසර කිහිපය තුළ දත්ත විමසන කල එම සංඛ්‍යාවන්හි පැහැදිලි ඉහළ යැමක්‌ නිරීක්‍ෂණය කළ හැකි ය. අද වන විට දිනකට මහ මඟ ජීවිත 6ක්‌ වත් විනාශ වන බවත් සැම විනාඩි 10කට වරක්‌ ශ්‍රී ලංකාවේ කොතැනක හෝ රිය අනතුරක්‌ සිදු වන බවත් තිත්ත ඇත්ත වේ.

රට තුළ රිය අනතුරු රටාව විමසන කල මිය යන පුද්ගලයන් ගෙන් 80%ක්‌ පිරිමින් ය. එසේ ම මිය යන අය අතුරින් 41% ක්‌ රියෑදුරන් (බොහෝ විට මෝටර් සයිකල් හා ත්‍රීරෝද රථ) බවත්, 33%ක්‌ පදිකයන් හා 26%ක්‌ වාහනවල මඟීන් වන බවත් පෙනී යයි.
 

logo3.gif (702 bytes)

 

 

 

 
     

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services